Hrubá stavba

Montovaný drevený dom sa stavia na podpivničenú alebo nepodpivničenú základovú betónovú dosku.

 

I. Vonkajšie (obvodové) steny a nosné priečky
Nosnú konštrukciu vonkajších stien tvoria drevené rámy, ktorých rozmery sú dané statickými výpočtami. Skladba stien je uvedená zo strany interiéru.
- 12,5 mm sadrokartónové dosky, neškárované, nebrúsené
- 0,16 mm PE fólie ako parozábrany
- 12 mm OSB dosky
- 120 x 60 mm rámová konštrukcia (smrekové rezivo) so 150 mm tvrdenou minerálnou izoláciu
- 12 mm OSB dosky
- tepelnoizolačný systém (disperzné lepidlo, 100 mm polystyrén, lepiaca stierka, sklotextilná mriežka, základná omietka, vrchná farebná omietka)II. Vnútorné steny – priečky - nenosné
- 12,5 mm sadrokartónové dosky, neškárované, nebrúsené
- 12 mm OSB dosky
- 80 x 60 mm rámová konštrukcia (smrekové rezivo) so 80 mm minerálnou izoláciou
- 12 mm OSB dosky
- 12,5 mm sadrokartónové dosky, neškárované, nebrúsenéIII. Podlaha prízemia
- základová betónová doska zodpovedajúca statike, ktorú pripraví objednávateľ stavby
- 4,0 mm izolácia Hydrobit
- 50 mm polystyrén
- 0,16 mm PE fólia s dilatačným pásom
- 35 mm liaty poter

 

IV. Strop prízemia
- 12,5 mm sadrokartónové dosky, neškárované, nebrúsené
- 30 x 60 mm smrekové rošty
- 0,16 mm PE fólia
- 220 x 80 mm smrekové stropnice, s 80 mm minerálnou izoláciou
- 22 mm OSB doska

 

V. Podlaha poschodia
- 50 mm polystyrén
- 0,16 mm PE fólia s dilatačným pásom
- 35 mm liaty poter

 

VI. Strop poschodia
- 12,5 mm sadrokartónové dosky, neškárované, nebrúsené
- 30 x 60 mm smrekový rošt
- 0,16 mm PE fólia ako parozábrana
- 220 x 50 mm drevený smrekový trám, s 200 mm minerálnou izoláciou
- 12 mm OSB doska

 

VII. Strecha

Konštrukcia strechy je tesárska konštrukcia pozostávajúca zo smrekového reziva s použitím kovových spojovacích materiálov vyhotovená podľa statických prepočtov.
- 12,5 mm sadrokartónové dosky, zložené na stavbe
- 30 x 60 mm smrekový rošt
- 0,16 mm PE fólia
- 220 x 80 mm krokvy s 200 mm minerálnou izoláciou
- strešná paropriepustn á fólia
- 40 x 60 mm smrekové kontralaty
- 40 x 60 mm smrekové laty
- strešná tehlovočervená krytina (Bramac, a pod.)

 

VIII. Žľaby a odkvapové rúry
Na odvodnenie strechy slúžia pozinkované žľaby a odkvapové rúry vyrobené z pozinkovaného plechu.

 

IX. Sklon a presah strechy
Sklon strechy je daný projektom. Presah strechy závisí od individuálneho domu: pri odkvape býva štandardne 500 mm , na štíte býva štandardne 450 mm . Podbitie a viditeľné drevené časti (krokvy, pomúrnice) sú ošetrené bezfarebným lazúrovacím lakom.

 

X. Okná, terasové a balkónové dvere
Súčasťou dodávky domu sú plastové okná a balkónové dvere bielej farby. Okná majú izolačné dvojsklo U=1,1W/(m 2 .K).

 

XI. Parapety
Vonkajšie parapety domu sú vyrobené z hliníkového plechu bielej farby, šírka parapetu je 150 mm . K parapetom sú dodávané bočné kryty z plastu alebo hliníka.

 

XII. Vchodové dvere
Vchodové dvere sú vyrobené z plastu, majú bielu farbu.

 

XIII. Elektroinštalácia
Nie je predmetom dodávky zhotoviteľa.
Zhotoviteľ dodá len prázdne vertikálne ochranné rúry vedenia pre kabeláž, ktoré sú zabudované už vo výrobe.

 

XIV. Rozvody vody, kanalizácia
Zhotoviteľom dodávajú len predstienky, ktoré sa pri montáži demontujú a po zavedení rozvodov vody a odpadov sa späť zabudujú.

 

XV. Kúrenie
Nie je predmetom dodávky.

 

XVI. Ostatné
Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny v záujme technického pokroku, pokiaľ nespôsobia investorovi škodu. V cene dodávky je i doprava dielcov na miesto stavby, požičanie lešenia a ostatného technického vybavenia stavby.

 

Práce a materiál nad rámec tohto popisu sú realizované za príplatok.