Montované domy

Montované domy majú celý rad výhod a celkom iste im patrí budúcnosť. V

zahraničí sú veľmi populárne a v Severnej Amerike, Nórsku a Fínsku tvoria

vyše 80% realizovaných novostavieb.

 

U nás sa v minulosti kládol dôraz len na jednoduchú a rýchlu montáž

drevených stavieb a zabúdalo sa na zvukové a tepelné vlatnosti, čím

vznikla nedôverčivosť tomuto stavebnému postupu. Pojem montovaný

dom niekedy nesprávne vyvoláva aj predstavu dočasnej alebo

provizórnej stavby.

 

Moderné montované domy sú výhodnejšie ako domy s klasickým

spôsobom výstavby, najmä v požiadavkách na:

  • časovú nenáročnosť - fabricky vopred vyrobené diely, premyslený spôsob výstavby a vylúčenie mokrých procesov výstavby umožňujú   odovzdať dom do užívania už v priebehu niekoľkých týždňov od začatia výstavby

  • finančnú nenáročnosť - presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času

  • tepelný odpor - dosahujú sa hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené normou

  • ekologickú nenáročnosť - v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s oprimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie